Wiedzieć co robić, robić to, robić najlepiej...

Szanowni Państwo!

Nazywam się Marcin Sałek. Moja młodość i lata studenckie to wyczynowe uprawianie SPORTU. Moje zawodowe życie to BIZNES. Co łączy obie te dziedziny? Okazuje się, że bardzo wiele. I w sporcie i w biznesie niezbędny jest talent, umiejętności, wsparcie, ciężka praca. I w sporcie i w biznesie kluczową rolę odgrywa „głowa” – mentalność, świadomość, postawa.

W mojej pracy koncentruję się na osiąganiu założonych rezultatów, na które i w sporcie, i w biznesie składa się wiele aspektów. Pomagam moim Klientom definiować, wzmacniać i rozwijać te czynniki, które mają decydujący, pozytywny wpływ na osiągany rezultat oraz minimalizować wpływ tych, które oddziałują negatywnie. Chętnie dzielę się wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, projektując działania zorientowane na realizację celu.

W sporcie i w biznesie wygrywają najlepsi. Ci, którzy koncentrują się na jak najlepszym wykonaniu zadania. W efekcie osiągają najlepsze rezultaty.

„Wiedzieć co robić, robić to, robić najlepiej…” - to moje zawodowe motto, motto jakże aktualne i w sporcie i w biznesie…

Marcin Sałek